สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร  ตั้งอยู่เลขที่  17/21  หมู่ที่  2  ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลโสนลอยอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11110  โทรศัพท์ 0–2920-3505 โทรสาร 0–2571-7084 Website :  www.watlahan.ac.th สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  40  ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่  7  ไร่  3  งาน
 
 
 
 
   
หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวทั่วไป
เข้าสู่ระบบ
   
   
ข้อมูลลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
นโยบายวิสัยทัศน์
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
   
   
กยศ.
สทศ.
สอท. (Admission)
ทุน พสวท.
ศูนย์ สอวน.
กสทพ.
โปรแกรมค้นหาตัวเอง