สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
นางสาวนารีรัตน์ มานสัจจธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันเพ็ญ อาจธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพรรณ คล้ายหาญ
ครูชำนาญการ
นางแสงดาว แซ่หลู
ครูชำนาญการ
นางสาวสุชาดา เข่งเงิน
ครูชำนาญการ
นางรื่นเริง จิตชอบ
ครู
นางสาวณัฐฐิฐา หันตรา
ครู
นายเถลิงศักดิ์ อาจธรรม
ครู
นางสาวธัญลักษณ์ คงเจริญโชค
ครู
นางสาวฉัตรสุดา รอดแตง
ครูผู้ช่วย
 
 
     
     
 
 
   
หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวทั่วไป
เข้าสู่ระบบ
   
   
ข้อมูลลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
นโยบายวิสัยทัศน์
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
   
   
กยศ.
สทศ.
สอท. (Admission)
ทุน พสวท.
ศูนย์ สอวน.
กสทพ.
โปรแกรมค้นหาตัวเอง