สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
นางสาวสมฤทัย บุตรไทย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางศรีรัตน์ มุ้ยจีน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพาพร ชัยสิทธิโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวผกาแก้ว ชุติวรรณพร
ครูชำนาญการ
นางสาวพรวดี กองเต็ม
ครูชำนาญการ
นางปุณยภา สุขกลัด
ครู
นางสาวบุษกร สว่างศรี
ครู
นางสาวสิริยาภรณ์ ไสยะวงษา
ครูผู้ช่วย
นายบัญชา ปานบุญลือ
ครูผู้ช่วย
 
 
     
     
 
 
   
หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวทั่วไป
เข้าสู่ระบบ
   
   
ข้อมูลลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
นโยบายวิสัยทัศน์
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
   
   
กยศ.
สทศ.
สอท. (Admission)
ทุน พสวท.
ศูนย์ สอวน.
กสทพ.
โปรแกรมค้นหาตัวเอง