สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
นางสาวสุจิตรา ทองวารี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปราณี ยามเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศุภลักษณ์ ศรีนาราง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางรุ่งทิพย์ นิยมสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ เกตุกัน
ครูชำนาญการ
นางภารณี รุ่งพิทักษ์นนท์
ครูชำนาญการ
นางนันทนา โชติดิลก
ครู คศ.1
นางสุกัญญา คล้ายแพร
ครู คศ.1
นางสาวกนกวรรณ สิทธิอมร
ครูผู้ช่วย
 
 
     
     
 
 
   
หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวทั่วไป
เข้าสู่ระบบ
   
   
ข้อมูลลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
นโยบายวิสัยทัศน์
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
   
   
กยศ.
สทศ.
สอท. (Admission)
ทุน พสวท.
ศูนย์ สอวน.
กสทพ.
โปรแกรมค้นหาตัวเอง